Teija Nissinen

Psykoterapeutti

  • Kela-pätevyys nuorten ja aikuisten yksilöpsykoterapiaan sekä vanhempien ohjaukseen.
  • Psykodynaaminen kouluttajakoulutus, 2017 (Nuorisopsykoterapia-säätiö)
  • Psykodynaaminen psykoterapeutti (ET), 2013 (Nuorisopsykoterapia-säätiö)
  • Psykologian maisteri, 2007 (Jyväskylän yliopisto)
  • MSc Psychology (by research), 2007 (Manchester Metropolitan University, Englanti)

Mitä on psykoterapia?

Erilaisia psykologisen tuen ja psykoterapian muotoja on useita, ja niihin on hyvä tutustua ennen säännöllisten käyntien aloittamista. Vaikka lähestymistavoilla on nykyään yhä enemmän yhteisiä piirteitä, yleisesti niiden voidaan katsoa eroavan hoidon keston, käyntitiheyden, ongelman määrittelyn ja tavoitteiden asettamisen suhteen. Lisätietoja eri psykoterapiamuodoista löydät täältä.

Oma viitekehykseni on psykodynaaminen, ja painopiste on nuoruusiän (noin 13-25 vuotta) eri vaiheissa. Nuorisopsykoterapia-säätiön nettisivuilla voit tutustua juuri nuorille tarkoitettuun psykoterapiaan sekä siihen liittyviin erityiskysymyksiin.